Student! Korporācija aicina!


Studiju gados jūs noteikti iegūsiet daudz labus paziņas, kurus pēc tam dzīvē sastapsiet vēl un vēl, strādājot savā profesijā. Vairākus gadus ilgie cīniņi ar grāmatām un pasniedzējiem radīs jūsos vienotības sajūtu, kas palīdzēs jums, kopīgi strādājot arī dažādos uzņēmumos jūsu izvēlētā profesijā.

Tomēr - jūsu izglītība un jūsu profesija nav visa dzīve. Bez mediķiem un fiziķiem ir arī pedagogi. Bez datoriķiem un ķīmiķiem ir arī ekonomisti. Bez vadītājiem ir arī vēsturnieki. Un tieši tur, kur satiekas dažādu specialitāšu cilvēki, kuri prot sadarboties, rodas pamats veiksmīgai darbībai, kas nes labumu ne tikai pašiem, bet arī citiem.

Studentu korporācija Lacuania ir vide, kurā sastopas praktiski visu specialitāšu studenti un augstskolu beidzēji. Tas viss sākas studenta gadu pirmajos kursos, kad studenti meklē atpūtu un izklaidi. Korporācija piedāvā gan vienu, gan otru, bet tā ir atpūta un izklaide ar jēgu. Mazliet no jautrības, mazliet no izklaides, bet tik pat daudz no dzīves izglītības, no vērtīgas vecāko biedru pieredzes, no savu dzīvē nepieciešamo prasmju pilnveidošanas. Un tam visam pāri - patriotisms, Latvijas mīlestība. Un, nevis vārdos un skaļās runās, bet reāls darbs pašu pilnveidošanā, lai celtu savu valsti.

Tādu mērķi īstenojot, rodas draudzība. Studentu korporācija ir mūža organizācija, kas nepārtraukti darbojas jau kopš 1927.gada. Studiju biedri jūs būsiet tikai studiju gadus, bet korporācijas biedri jūs esat visu mūžu. Tā jautrība, kas bija studiju laika sākumā, kas lika pamatu draudzībai un kopīgām interesēm, pamazām kļūst par ģimeņu draudzību, darījumu kontaktiem un ilgtspējīgu beznosacījumu atbalstu vienam pret otru. Korporācija ir jūsu kontaktu loks, kurš katru semestri tiek papildināts.

Korporācija nav runātāju organizācija, tā ir darītāju draugu pulks. Tāpēc pat bieza aprakstoša grāmata nevar aizstāt kaut vienā vakarā pieredzēto. Atnāciet, iepazīstieties ar mums un piedalieties!


Lacuanias pasta adrese:
Lejas iela 7, Rīga, LV-1013, Latvija
e-pasts: prezidijs@lacuania.lv

Uz Lacuanias Konventa dzīvokli iespējams nokļūt, braucot ar 11. vai 8. tramvaju līdz pieturai Kazarmu iela vai ar 3. trolejbusu vai 11., 33. autobusu līdz pieturai Ierēdņu iela.


Skatīt lielāku karti